Investeringsmål

 Mitt primära mål är att kunna leva på avkastning från mina investeringar enligt 4% regeln. Men det viktigaste delmålet, som även är titeln på denna bloggen är att kunna vara ledig en dag i veckan, alltså att arbeta 80%, men utan att behöva minska min faktiska ekonomiska rörelsefrihet varje månad. Jag vill alltså ha samma inkomst, men jobba mindre, få mer tid till det jag VERKLIGEN gillar med livet.

Då jag för närvarande har en lön på omkring 44 000 kr/mån ger det att jag (efter skatt och ej inräknat minskad pensionsinbetalning) får ett lönebortfall på omkring 6 000 kr/mån om jag skulle vara ledig exempelvis varje fredag. Således behöver jag ha en passiv inkomst som genererar strax under 74 000 kr per år för att åtnjuta samma ekonomiska rörelsefrihet som när jag jobbar 100%. Det är viktigt att inkomsten kommer i form av utdelning då jag vill kunna spendera pengarna utan att behöva sälja av värdepapper (vilket 4%-regeln stipulerar att man gör). Det enda jag kommer räkna in i den här passiva inkomsten är därför utdelningar från aktie och obligationsinnehav. Det finns inte på kartan att regelmässigt sälja av vissa innehav för att uppnå den passiva inkomsten, det blir aktuellt först när jag anser att huvudmålet har blivit möjliggjort. 

Tidshorisonten för att nå delmålet är år 2025. Det primära målet hoppas jag nå senast år 2030.

För att nå mina mål ska jag nyinvestera minst 17 000 kr/mån i aktier och fonder. Det blir utan någon ränteeffekt över en miljon kronor på fem år.

Jag berättar mer utförligt i vad jag investerar och hur i inlägget Investeringsfilosofi.

 Publicerat: 2021-01-08


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar