Vad det kostar att leva (2021)

Vägen till ekonomisk frihet går för de allra flesta inte genom de stora inkomsterna, utan de små utgifterna. 


 
Här redogör jag för vilka fasta kostnader och utgifter jag har samt hur jag har lyckats göra mig av med en hel del onödiga utgifter. Ska nämnas att förutsättningarna jag lever under är att jag är sambo och att vi saknar barn. Vi bor i villa med äganderätt med ca 60% belåning.

Utgifter som jag har gjort mig av med under 2020 (inga fasta utgifter raderade under 2021)

En viktig del för de allra flesta av oss som inte har miljonarv eller miljonlöner i att kunna nå ekonomisk frihet är att på allvar se över sina utgifter. Vad går pengarna till, tillför det stadigvarande mervärde till min tillvaro, går det att hitta billigare lösningar, behöver jag verkligen ha och uppleva allt det där?

För lite drygt ett år sedan (början av 2020) då jag bestämde mig för att sträva mot att nå ekonomisk frihet så såg jag över samtliga mina fasta kostnader och utgifter. Det slutade med att följande utgifter kunde strykas:

* TV-abonnemanget på Canal Digital (379 kr/mån). Vi (jag och sambon) kollar ändå bara på respektive kanals play-tjänster samt abonnerar på Netflix och till och från andra streamingtjänster. Det enda vi egentligen använde TV-abonnemanget till var att se på melodifestivalen (kvaliteten på SVTs onlinestreaming är riktigt usel, har dock blivit något bättre på senare tid) och VM i hockey eller fotboll samt OS. Då intresset inte är överdrivet stort så tyckte varken jag eller sambon att det var värt 4 600 kr/år. Vi hade varit kunder i över tio år.

* Ett Visa Gold-kreditkort som i princip aldrig använts (516 kr per år). Ett kort jag skaffade för många många år sedan som en "bra att ha"-grej. Har nu ett konkurrerande kreditkort som inte har någon månads eller årsavgift knutet till sig.

* Medlemskap i HSB (300 kr/år). Också en gammal kvarleva från tiden jag bodde i en HSB-bostadsrätt. Senaste tio åren har jag dock bott i eget hus så medlemskapet fyllde ingen direkt funktion.

* Bokvar-försäkring via HSB (840 kr/år). Även denna tecknades för länge sedan. Man skulle få hela boendekostnaden betald (avgift, el, räntekostnader osv) om man blev arbetslös, så lät ju som en bra deal då det begav sig, men känns onödig i dagsläget då jag ändå är med i facket och sannolikheten för längre arbetslöshet är i princip obefintlig (aldrig varit arbetslös en enda dag, såvida man inte räknar in frivilligt sommar- och jullov under studietiden). Men visst har man legat och drömt och hoppats på att man skulle få kicken, för med den försäkringen plus 80% ersättning från fack och A-kassa så hade jag haft MER i handen än vid 100% sysselsättning.

* Bostadskö (200 kr/år). Satte mig i kommunens bostadskö vid tidig ålder (nåja, att vara 18 känns avlägset), men kom aldrig till användning då jag (läs banken) köpt mina boenden. Sedan några år tillbaka så kostar det 200 kr/år att stå i kön så jag valde att gå ur.

* Boräntan kunde sänkas med omkring 30 punkter (0,3%-enheter) genom byte av bank, vilket ger omkring 4 500 kr/år. 

* Bytte bilförsäkring till ett annat bolag och kunde spara 2 400 kr/år. 

* Jag såg även över andra regelbundna utgifter jag haft i många år såsom "finkaffe" (snitt omkring 45kr/arbetsdag). Det blir numera bara en kopp köpekaffe i veckan som mest.

* och kostnaden för att köra bil till jobbet (bränsle, trängselskatt och parkeringsavgifter) vilket var över 32 000 kr/år. Sedan får man ju göra avdrag på skatten för vissa av de kostnaderna så säg 22 000 kr/år netto, bara för att transportera mig till arbetet. Numera (senaste halvåret har det iof endast varit hemarbete, men fram till dess och i framtiden när vardagen återgår till pre-Covid19) åker jag kollektivt till/från jobbet och det kostar 7 750 kr/år. Så transportkostnaderna kunde kapas med 2/3.Kan medge att det var lite kämpigt första veckorna, speciellt kalla och regniga dagar, men sedan går det på rutin, och skönt att slippa bilköerna.

Om jag summerar de fasta utgifter som jag eliminerat senaste året så har jag sparat, och kommer spara 46 100 kr/år. Det är nästan 4 000 kr netto varje månad, som jag nu istället kan investera på börsen. Det är ungefär tio års lönerevisioner (för mig) netto (skatten äter ju upp mer än häften av varje löneökning). Och detta kan jag alltså spara tack vare väldigt lite möda från min sida. Det jobbigaste var att säga upp TV-abonnemanget då säljaren i andra luren gjorde allt för att jag skulle stanna kvar. Och veckorna under uppsägningstiden ringde de tillbaka TRE! gånger och ville att jag skulle omvärdera mitt beslut. Jag skulle till och med få maxpaketet gratis i ett år om jag valde att vara kvar som kund (givetvis då med ett antal års bindningstid). Så här gällde det verkligen att stå på sig. Jag förstår att många trillar dit igen. 

Nuvarande fasta och återkommande utgifter och kostnader

Jag har gått igenom mina kontoutdrag för 2021 och sammanställt alla utgifter. Om jag kategoriserar utgifterna väldigt brett så fördelar sig utgifterna enligt nedan grafer. Värt att notera är att jag är sambo och att många kostnader därför delas lika mellan oss två. I nedan kategorier så är boende, bil och mat de kostnadsposter som vi delar lika på. Hade jag bott själv hade därför dessa tre kategorier dubblerats i storlek (rimligtvis hade väl inte matkostnaden dubblerats dock, men vem vet, man kanske hade börjat tröstäta). I kategorin "Mat hemma och helg" ingår allt man kan köpa på exempelvis ICA Maxi, dvs inte bara ätbara ting, samt restaurang och hämtmat under helg/ledighet.

 

Elkostnaden har ökat med ca 400kr/mån eller ca 1%-enhet av totala kostnadsbasen. Bolånekostnaden har gått från att utgöra 27% till 22%. Mat hemma-posten har minskat från att utgöra 16% till att utgöra 14%, trots att det i kronor räknat ökat med ca 200kr/mån. Kostnaden för bil har minskat från 5% till 2% (från 849 kr till 358kr, främst pga. slopad service under året och låga bränslekostnader då vi använt bilen såpass lite). Avgift för kollektivtrafik var under 2021 omkring 500 kr lägre per månad jmf. med 2020 på grund av högre grad hemarbete. Det som sticker ut mest är posten "övrigt" som ökat från 4% (604 kr) till 21% (4089 kr/mån). Det har helt enkelt blivit lite mer nöjes, upplevelse och förströelseinköp under 2021 kontra 2020.


Om vi istället tar sparande (dvs inkluderar det jag amorterar, sparar och investerar) som en egen utgiftspost och bryter ner det till färre antal kategorier så ser det ut enligt nedan. Den här kakan utgör alltså hur hela min nettoinkomst spenderas. Nedan är det sammanräknade snittet av årsutgifterna.

Jämfört med 2020 så har sparkvoten minskat från 61% till 53%. Boendekostnaden har ökat med en procentenhet, likaså matkostnaden.


Levnadskostnad

Det kostar mig lite drygt 16 444 kr/månad (år 2020 var siffran 13 300kr) att leva så som jag gör idag, all-inclusive. Det stämmer dock inte fullt ut då amorteringsutgiften endast kan avstås då belåningsvärdet för min bostad gått under 50%. Idag är den strax under 60%, vilket gör att mitt kassaflöde behöver vara 19 152kr/mån (år 2020 var siffran 15 966kr) för att jag ska kunna gå runt. För att bli fri enligt 4%-regeln så behöver jag således ett kapital på omkring 5 800 000 kr (4 800 000). Jag noterar således att min levnadskostnad under ett år ökat i en takt som gör att jag behöver ytterligare en miljon i kapital för FIRE. Jag måste försöka bryta denna trend.

Men, om vi ponerar att jag kommer ner till en belåningsgrad under 50% samt tar med det faktum att det kostar mig 780 kr (för 2020 var siffran 2 284 kr) /månad att jobba i diverse utgifter och avgifter (t.ex fack), samt räknar med att jag inte kommer kunna göra ränteavdrag utan inkomst (går alltså miste om 5 900 kr/år i bidrag från staten) så landar månadskostnaden på 16 155 kr (för år 2020 var siffran 10 975 kr). Det ger att jag i teorin kan bli ekonomiskt fri redan vid ett kapital om 4,8 miljoner kronor (3,3 miljoner). Så ett år av sparande har gjort att den teoretiska minimigränsen för FIRE har flyttats upp ca 1,5 miljoner kronor. Dystra besked tyvärr.

Kostnads-break down

Såhär fördelar sig mina samtliga månadskostnader. Observera åter igen att detta är mina faktiska kostnader och att en del (boenderelaterat & bil) av dessa kostnadsposter delas med min sambo. Dvs. hade jag bott själv hade min kostnad för exempelvis bolånet varit på nästan 9 000 kr/månad.

 

Jämfört med 2020 så har Övrigt-posten dragit iväg rejält och det beror på att jag unnat mig lite mer. Här ingår allt ifrån utemiddagar, konserter och föreställningar, resor samt teknikinköp. För helåret landade det på strax under 50 000 kr. Detta är såklart en post som bör kunna minskas drastiskt under nästa år. Likaså har kostnaden för alkoholintaget, dataspelsköp (digitala nöjen) och onlinecasinon varit dubbelt så hög under 2021 som under 2020 så detta bör också rimligtvis kunna minska under 2022.

Elkostnaden sticker kanske ut i mångas ögon, men vi har ett relativt stort eluppvärmt hus (luftvärmepumpar och elelement) och i Sverige betalar man ju dessutom moms på energiskatten, så inte mycket att göra åt saken, speciellt med dagens höga elpriser, som vi dessutom köper in till rörligt pris... I kategorin "Mat hemma och helg" ingår produkter man kan köpa på typ ICA Maxi samt hämtmat och restaurangmat utanför arbetet (exempelvis helg). BIL inkluderar alla kostnader för bilen (exkl. värdeminskning) dvs: försäkring, skatt, service, besiktning, bensin tvätt och trängselavgift samt däckskifte (ja, jag är lat). I kategorin "Övrigt" ingår alla sällanköp såsom kläder, utekvällar osv. "Digitala nöjen och tfn." utgörs av: TV/Dataspel, streamingtjänster och telefonabonnemang. 

Hustillbehör & underhåll inkluderar inköp av fast inventarie, trädgårdsinventarie samt eventuella förbättringar. T.ex kan det vara nytt kylskåp, ny FTX-ventilation, ny värmepump, nya möbler, ny gräsklippare, målarfärg, träningsutrustning, jord till växthuset osv. Jag har valt att periodisera 75% av årets inköp på 15 år samt lägga 25% som årets direkta utgift. Som exempel var den faktiska utgiften i denna kategori; 48 222 kr år 2021 (34 654 kr år 2020 samt 49 693 kr år 2019). Systembolaget snittar på 700kr/mån (300kr/mån 2020). Blandposter utgörs av: sotning, luftfilter för ventilationen, bankkort (debit), liv & tandvårdsförsäkring. Posten "Public service" är det som tidigare kallades TV-avgiften, den är på 115 kr per månad och är något man faktiskt slipper om man inte har en förvärvsinkomst (en lön). Begravningsavgiften på ungefär lika mycket kommer man dock aldrig ifrån.

HISTORIK 

2020

 

Sparande står för 61% (20 600 kr/mån, varav amortering 2 707 kr) och boende står för 14% av disponibel inkomst. I posten boende ingår samtliga boendekostnader (ränta och amortering av lån, el/värme, försäkring, fastighetsavgift, VA/sophämtning, underhåll, ventilationsfilter, bredband, sotning). Jag betalar 7% av min disponibla inkomst för att få privilegiet att arbeta. Den insatte kan från dessa siffror förstå att min sparkvot är 61% 


Jämförelse 2020 mot föregående år (2019)

 Jag har gjort en uträkning för år 2019, vilket visas i nedan graf. Intressant att notera är att kostnaden för bolånet år 2019 utgjorde 25% av totalen och år 2020 utgjorde de 27% av kostnaderna, trots att den faktiska utgiften för posten har minskat med ca 5%. Anledningen är att ett antal andra stora poster har minskat i storlek mellan åren vilket gör att bolånet får större viktning. De totala månadskostnaderna har minskat med lite drygt 2 000 kr/månad i jämförelse mellan åren 2019 och 2020.

Observera att färgerna/sorteringen EJ stämmer helt överens med 2020 års graf, då sorteringen är högst->lägst och dessa värden är ej desamma för alla kategorierna.

Avslutning

Jag vet att jag hade kunnat kapa mina utgifter ytterligare genom att skippa alkoholen, sluta spela på onlinecasino, säga upp streamingtjänster, nedgradera bredbandet (idag har vi 250/250Mbit) och framförallt börja ta med matlåda till jobbet. Men jag känner att på den här nivån trivs jag med livet, och det är ju ändå det som är meningen med att vara ekonomiskt fri.

Hur ser dina kostnader ut? Vad har du för sparkvot? Vad hade du kunnat skära ner på ytterligare?

Publicerat: 2021-01-08Inga kommentarer:

Skicka en kommentar